Behövande

Vem kan söka - Behörighetskrav

Allmänt behörighetskrav för samtliga grupper är att den sökande skall ha svårt att försörja sig p g a ålder, sjukdom eller andra omständigheter.

  • I första hand ges understöd till personer som härstammar från Adolf Lindgrens föräldrar.
  • I andra hand till avkomlingar till personer som varit i Adolf Lindgrens tjänst.
  • I tredje hand till personer som är eller har varit verksamma inom handel eller hantverk i Örebro län eller till sådan persons efterlevande familj.
  • Beslut meddelas per brev i december.

Ansökningstider / Blankett

Ansökningstiden är 1 – 18/11 2019.

OBS! Här kan du ladda hem blanketten under ansökningstiden

Ansökan skall ske på särskild ansökningsblankett. Denna kan hämtas här på vår hemsida under ansökningstiden. Blanketten kan även hämtas på Stiftelsens kontor på Olaigatan 17 A i Örebro. Alla sökande meddelas beslut per brev i december.

Observera att ansökan skall vara helt komplett med alla bilagor när Du skickar in den.

Blanketterna ligger i PDF-format. För att kunna läsa och skriva ut dessa måste du ha Acrobat Reader installerat på din dator.

Acrobat Reader är gratis och du kan hämta programmet från Adobe´s hemsida genom att klicka på knappen nedan.

Adobe reader

På Adobe´s hemsida väljer du en Reader beroende på vilken typ av dator du har och vilket operativsystem du använder. Det finns anvisningar hur du går tillväga för att installera programmet när du har laddat hem det.