Allmänt

Uthyrning i andra hand
Det krävs alltid tillstånd från hyresvärden för att en hyresgäst skall få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Tillstånd godkänns om beaktansvärda skäl föreligger som ex. studier eller arbete på annan ort.

Överlåtelse 
En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta hyresrätten till annan person.

Byte
Som vid andrahandsuthyrning krävs det tillstånd av hyresvärden och att det föreligger beaktansvärda skäl.

Hemförsäkring
Man måste ha en egen hemförsäkring.Vid skada i lägenheten gäller inte hyresvärdens försäkring.

El-abonnemang
Vi som hyresvärd anmäler in till E-on vid in och ut-flytt. Önskar man annan el leverantör för den förbrukande elen, anmäler man det själv.

Hyran
Hyresavierna delas ut kvartalsvis direkt i er brevlåda.Avierna är färdigtryckta OCR-avier. OBS! Betala med rätt avi för rätt månad.Vi erbjuder också  Autogiro. Kontakta oss för mer info.

Tv & Bredbandsleverantör
Idag har vi avtal med Bredbandsbolaget för internet via fiber och ComHem för tv/telefoni/bredband.Kontakta leverantör för mer info och beställning.ComHem 90 222 Bredbandsbolaget 0770 -777 000

Besiktning / Uppsägning
Uppsägning av lägenhet skall ske skriftligen.Uppsägningstiden är 3 månader och börjar gälla första vardagen efter varje månadsskifte. För lokal gäller särskilda villkor.Vid utflyttning utförs städbesiktning. Kontakta kontoret för att boka tid.Meddela ComHem om avflyttning.

Felanmälan/Jour
Felanmälan görs till Stiftelsens kontor på tel. 019-611 86 44, telefontid 08.00 - 12.00, eller här på vår hemsida under Felanmälan i navigeringen.
Om akuta fel uppstår, som inte kan vänta till nästa dag, kontakta Securitas Fastighetsjour på tel. 019-2 43 25. I fastighetsjouren ingår störningsutryckning vilket är mycket kostsamt och belastar den störande hyresgästen.