Om stiftelserna

palatsetAdolf Lindgrens stiftelser består av följande två stiftelser:

1. Adolf Lindgrens stiftelse för studerande och behövande

Studerande
Stiftelsen äger och förvaltar aktier och räntebärande papper.Stiftelsen delar varje år ut stipendier till studerande på gymnasier, folkhögskolor, högskolor och universitet. Behöriga sökande är de som är födda och bosatta i Örebro län eller folkbokförda i länet sedan minst 5 år. Endast den som ej fyllt 30 år kan få stipendium.

Behövande
Stiftelsen delar varje år ut bidrag till behövande. Sökande skall vara eller ha varit verksam inom handel eller hantverk i Örebro län.

2. Adolf Lindgrens stiftelse för mindre och medelstora jordbrukare m.fl.

Jordbrukare
Stiftelsen äger och förvaltar fastigheten Centralpalatset i centrala Örebro samt aktier.

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till utövare av mindre och medelstora jordbruk, fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare.

Allmännyttig verksamhet
Styrelsen delar även ut bidrag till allmännyttig verksamhet.