Julsta Gård

Julsta Gård

Mottagare av bidrag Jordbrukare 2021

Vilka är ni?

Niklas driver en gård med mjölkproduktion och spannmålsodling och har beslutat sig att satsa på mjölkproduktion. ”Jag valde mellan att lägga ned eller att satsa och det blev det senare” säger Niklas.

 2021 sökte han och fick bidrag, från Adolf Lindgrens stiftelse, till ett nytt lösdriftsstall för mjölkkor. Byggnationen är nu klar och stiftelsen har gjort ett besök.

Vad har bidraget betytt för dig?

Niklas tog emot i ladugården och visade runt i den helt nya och toppmoderna anläggningen. I dagsläget är det 55 kor men den är dimensionerad för 70 st. och djurbeståndet håller på att byggas upp. Den nya anläggningen har helt nya möjligheter till en effektiv drift berättar Niklas. Korna mjölkas 4-5 gånger om dagen i mjölkroboten och de har fri tillgång till grovfoder som fördelas ut på ett transportband. En gödselrobot samlar upp dyngan så att korna har det rent omkring sig. Om somrarna öppnas portarna mot de intilliggande hagarna och korna kan ströva fritt emellan stall och hagar.

Även arbetsmiljön har blivit bättre. Niklas berättar att många av de riktigt tunga och slitsamma arbetsmomenten är borta eller har blivit enklare och även att han inte är lika uppbunden tidsmässigt som tidigare. Arbetstimmarna är fortfarande många men tiderna lite mer flexibla.

Investeringen har kostat ca 9 000 000 kr och bidraget från Adolf Lindgrens stiftelse var 100 000 kr. En liten del av den totala kostnaden kan tyckas men Niklas säger att det var ett mycket välkommet bidrag som har hjälpt till med finansieringen.

 

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.