Stor renovering av Centralpalatsets tak

Stor renovering av Centralpalatsets tak

Centralpalatset är en byggnad att känna vördnad för och som är en central del av Örebros stadsbild. Byggnaden uppfördes 1913 av Adolf Lindgren och hans bolag Centralpalatset AB och var med dåtidens mått mätt ett stort och påkostat byggprojekt. Hantverkarna hade en skicklighet som är svår att finna idag och de material som användes var av yppersta kvalitet. Det har också gjort att taket har hållit i hela 108 år alltsedan det byggdes. Men ingenting varar för evigt och nu är det alltså dags för en omfattande renovering med målet att byggnaden ska hålla i 100 år till. Centralpalatset ägs idag av Adolf Lindgrens stiftelse och är klassat som ett byggnadsminne. Taket mot gatan består av glaserat och falsat tegel med gesimsrännor och utsmyckning i kopparplåt.  Fasaden är putsad och den är infärgad med rödfyr som ger den karakteristiska rosa färgen. Rödfyr är en restprodukt som man får när man bränner alunskiffer vid kalkbrott. Fasaden består också av kalksten från Hällabrottet YxhuIt. Det finns oerhört fina uthuggna utsmyckningar av sten på fasaden ofta i form av kottar, grenar och barr. Här intill kan du se ett exempel på en stenutsmyckning.

Besiktning

I september 2020 gjordes en grundlig besiktning av tak och fasad. Vid besiktningen såg man att spikarna som håller fast takpannorna till viss del rostat sönder. Det är alltså helt nödvändigt att lägga om taket för att förhindra att inga takpannor ramlar ned. Fasaden har under årens lopp lagats men aldrig helt och hållet renoverats. Till stor del är den alltså även den ursprunglig. I samband med takrenoveringen kommer även fasaden med balkonger att ses över och lagas.
Renoveringen kommer att ske varsamt med metoder och material som gör att byggnadens utseende bevaras. Mest troligt kommer de takpannor som är hela att kunna återanvändas.

Vårt långsiktiga mål är att denna fantastiska byggnad ska kunna bevaras i 100 år till. Kortsiktigt är det viktigt att säkerställa att inga skador på byggnad eller personer uppkommer. Under förutsättning att tillståndsansökan beviljas av Länsstyrelsen kommer projektet att starta inom kort.


Projektet kommer att delas in i tre etapper

Etapp 1 utförs under 2021 och omfattar Storgatan och tornet. Etapp 2 utförs under 2022 och omfattar större delen av Olaigatan. Etapp 3 utförs under 2023 och innefattar hörnet Olaigatan/Slottsgatan samt Slottsgatan.  Varje etapp beräknas ta ca 9-10 månader. Adolf Lindgrens stiftelse samarbetar i detta projekt med Arkitektur och Byggnadsvård AB som är ett välrenommerat byggkonsultföretag baserat i Örebro och som har god erfarenhet av att restaurera kulturbyggnader.

Övriga entreprenörer som kommer att arbeta med projektet är:

  • Gullbergs sten och fasadvård
  • H Haglund Plåtkonsult AB
  • Xervon Ställningsbyggare
  • Puts och Tegel
  • Takringen
Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.