Information till hyresgäster

TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Vi har delat upp information till våra hyresgäster  i tre sektioner.

 1. Allmän information till dig som hyresgäst
 2. I din lägenhet
 3. Flytta in, flytta ut, andrahandsuthyrning, byta

Lägenhet
Fyll i formuläret här för att skicka din felanmälan till oss. Det går också bra att nå oss på telefon 019-611 86 44, vardagar kl 08.00-12.00 eller via epost: info@adolflindgren.se

Vid akuta fel vardagar 12.00-08.00 samt helgdagar ring 019-611 86 44. Tryck 1 för att bli vidarekopplad till Securitas fastighetsjour. Securitas fastighetsjour telnr: 019-765 25 89.

Om felet inte är akut vänligen skicka in formuläret för felanmälan.

Som hyresgäst har du rätt att nyttja lägenheten från den dag du flyttar in till den dag du flyttar ut. Du ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick. I det ingår att rengöra ventiler, avlopp och filter. Som hyresgäst ansvarar du för att felanmäla fel och brister till hyresvärden så att dessa kan åtgärdas. Om du underlåter att anmäla och det orsakar skador kan du blir ersättningsskyldig.
Hissar
Vid fel på hissar så kan man även felanmäla direkt till Hisscentralen på 019-20 66 40.
Bredband & TV
För frågor gällande bredband & TV hänvisas till kundtjänst hos Tele 2, privatkund 90 222 och för företagskunder 90 444.

Hyran betalas senast den sista varje månad och betalas förskottsvis. Vi delar ut hyresavier för en månad i taget.

För att underlätta din betalning kan du ansöka om autogiro. Hyran dras då automatiskt varje månad från det konto du angivit.

Fyll i blanketten för ansökan om autogiro och skicka eller lämna in den till oss. Det går även att ange ett medgivande hos din bank och sedan informera oss.

Ansökningsblanketten finner du här Autogiroanmälan

Centralpalatset har sedan år 2020 ett digitalt nyckel och passagesystem. Hyresvärden administrerar all nyckelhantering.

Förlust av nyckel skall anmälas omgående så att nyckeln kan raderas ur systemet. Detta är för er säkerhet. Hyresgästen bekostar förlorad nyckel samt önskade kompletteringar.

Ert lägenhetsnummer står på ytterdörren samt på kontraktet.
Det finns två typer av nummer:

 • För Länsstyrelsens lägenhetsregister samt folkbokföring. Det numret består av fyra siffror och börjar med en 1:a.
 • För hyresvärdens eget lägenhetsregister. Kallat objektsnummer. Består av fyra siffror och börjar med en 3:a, 6:a, 7:a eller 9:a. Det är objektsnumret ni anger vid felanmälan eller annan kontakt med hyresvärden.

Till samtliga lägenheter finns minst ett förråd som hör till lägenheten. Förrådet är uppmärkt med ert lägenhetsnummer.

Detta bör du tänka på:

 • Sätt omgående lås på ditt förråd när du flyttar in även om du inte tänker använda det.
 • Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i förrådet.
 • Miljö- och brandfarliga (bensin eller liknande) ämnen får inte finnas i förråden.
 • Tänk också på att inte förvara saker direkt på golv eller mot yttervägg i källarförrådet då det alltid finns risk för lite fuktgenomslag utifrån. Lägg till exempel några lastpallar på golvet och ställ sedan dina saker på dem.
 • Hyresgäster tilldelas ett förråd, inget annat förråd får tas eller lånas utöver det som tillhör lägenheten.

Som hyresgäst ansvarar du för att ha en egen hemförsäkring. Den ger dig ett skydd för förlust och skada på din egendom men också ett skydd om du skulle orsaka skada på annans egendom.
Om du skulle t.ex. orsaka en vattenskada i den lägenhet du hyr så blir du ersättningsskyldig för det och då är det viktigt att ha en försäkring som täcker den ekonomiska förlusten.

Vi hoppas att du ska bo och trivas med dina grannar och att ni visar hänsyn till varandra.
Mellan kl. 22.00 – 07.00 ska man tänka sig lite extra noga för vad man gör i sin bostad så att man inte gör något som kan störa grannarna, t.ex.: borra eller spika, spela musik, tvätta i tvättmaskin o.s.v.
Som kontraktsinnehavare är du även ansvarig för att de som besöker dig tar hänsyn och inte förstör något i fastigheten.

Min granne har fest och jag har bett dem sänka volymen men det hjälper inte, vad gör jag?
I hyresvärdens avtal med Securitas ingår störningsjour så du ringer Securitas på tel 019-32 43 25.

Vid konstaterad störning blir störande hyresgäst ersättningsskyldig för utryckningskostnaden som ligger på ca 2000-3000 kr.
Om du väljer att inte ringa störningsjouren så vill vi att du kontaktar oss nästkommande vardag. Det är viktigt att vi snabbt får reda på vad som hänt så att vi kan kontakta den granne som stör.

Vad kan hända om jag stör mina grannar!
Om störning sker flera gånger trots anmaning om rättelse, riskerar du att bli uppsagd och får flytta.

Förmodligen låser du din lägenhetsdörr när du går ut. Tänk på att se till att också andra dörrar så som vind-, källare- och entrédörrarna (framsida & baksida) också är ordentligt stängda och låsta.
Släpp aldrig in någon du inte känner i fastigheten.

Trapphus
För att hålla våra gemensamma ytor trivsamma måste vi hjälpas åt! Håll rent från brännbart material i trappor och entréer! Ställ inte saker i trappan eller utanför dörren! Cyklar, barnvagnar, dörrmattor, skor och annat får inte hindra personalen att städa i trappan. Skrymmande föremål kan dessutom vara i vägen för vår räddningspersonal vid ett olyckstillfälle. Det är inte tillåtet att lämna soppåsar i trapphus och entréer då detta är en sanitär olägenhet samt en onödig risk vid brandtillbud.

Tvättstuga
Det finns två tvättstugor i Centralpalatset. I Olaigatan 17 C och 19. Hyresgästen kan välja var den vill tvätta. Bokning sker på tavla utanför tvättstugan.
Användning av tvättstuga
Respektera de bokade tiderna och tvätta inte på andra tider än de angivna tvättiderna. Anmäl till oss om du upptäcker något fel på maskinerna. När du tvättat klart så ta bort ludd och torka av maskiner och tvättmedelsfack. Lämna tvättstugan, maskiner och övrig utrustning i sådant skick som du själv vill finna dem.

Stäng fönster och dörrar när du lämnar tvättstugan.

Husdjur är välkomna i Centralpalatset. Ägaren ansvarar för att de inte för oljud eller förorenar samt att de inte släpps lösa. Rastning sker företrädesvis utanför fastigheten.

Rökning är förbjuden i alla våra lägenheter och i gemensamma utrymmen. Om du ändå röker i lägenheten finns det risk för att du får betala för renovering eller sanering om lägenheten blivit förstörd av din rökning. Vi ser gärna att innergården förblir rökfri för att minimera risken att röklukt följer med in i ventilationssystemen.

Önskar ni att göra förändringar i lägenheten så skall detta ske i samråd med fastighetsägaren. All renovering som man utför ska vara fackmannamässigt gjord. Hyresvärden gör en besiktning före och efter renoveringen.

Om du blir sambo efter att du skrivit kontrakt med oss behöver vi få kännedom om detta så att vi kan få namn och personnummer. Vi behöver alltid veta vilka som bor i våra fastigheter av säkerhetsskäl samt att om man blir sambo så kan sambon kräva rätten till lägenheten om ni skulle gå isär.

Skadedjur i min lägenhet, vad gör jag?
Misstänker du att du fått någon typ av skadedjur i din lägenhet måste du meddela oss omgående.

Soprum för hyresgäster finns på innergården. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sopsortera. För allas vår miljö samt för att vi ska hålla ned kostnaderna i fastigheten.
I soprummet kan du kasta hushållssopor. De olika tunnorna/kärlen är tydligt uppmärkta så att du lätt kan sortera rätt.
Det är absolut förbjudet att ställa eller slänga grovsopor, flyttsopor, flyttkartonger och möbler i sophusen/vid tunnorna. Allt som inte kan sorteras i respektive tunna/sopkärl får man själv frakta bort till återvinningscentral.

Cyklar parkeras i cykelrum eller i cykelställ på gården.

Hyresvärden har ett löpande brandskyddsarbete med kontinuerliga kontroller för byggnadens gemensamma utrymmen. Det finns brandsläckare installerade i alla trapphus samt källare. Vid tvättstugor finns det brandposter. Är ni osäker på dess hantering visar vi gärna hur de skall handhavas. Där vi inte kan kontrollera övergår ansvaret till er som hyresgäst.
Här följer några enkla råd;

Brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring. Det finns brandvarnare i lägenheten när du flyttar in. Ditt ansvar är att testa brandvarnaren årligen samt byta batterier vid behov.

Brandsläckare

Vi ser gärna att du kompletterar ert brandskydd med en eller flera brandsläckare så att ni kan begränsa skada om olyckan väl är framme.

Brandfilt
Brandfilt är ytterligare ett komplement vi gärna ser att ni införskaffar i förbyggande syfte.

Vid brand
Om det brinner i din lägenhet och du inte lyckas släcka branden är det viktigt att du tar dig ut i trapphuset och stänger dörren efter dig.
Om det brinner i trapphuset stannar du i lägenheten och stänger ytterdörren. Er bostad är då den säkraste platsen och konstruerad att motstå brand till dess att brandkåren hjälpt er. Om det läcker in rök genom dörren kan du tejpa eller lägga blöta handdukar där det läcker in. Tänk på att inte använda hissen om det brinner.

Förebyggande brandskyddsarbete
Förvara ej saker i trapphus eller källargångar. Trapphuset är en viktig utrymningsväg.
Vanliga orsaker till att det börjar brinna är oförsiktighet med stearinljus eller bortglömda kastruller på spisen. Din tv, kaffebryggare, brödrost, laddare till mobiltelefonen och andra elektriska apparater kan också orsaka brand. Du kan själv minska riskerna för brand i din bostad. När du undviker standbyläge och ansluter dina apparater till timer så är ditt hem genast säkrare. Börjar det brinna i köket kan du försöka kväva elden med ett lock, en plåt eller en handduk. Använd aldrig vatten om det brinner i en kastrull eftersom olja och margarin ihop med vatten ger en explosionsartad brand.

Idag har vi avtal med Tele2 för bredband och tv/telefoni. Basutbudet för TV ingår i hyran. Bredband betalar du för själv. Kontakta Tele2 för mer information och beställning.
Tele2 för företag: 90 444
Tele2 för privatkunder: 90 222

Viktigt att veta om badrum
Det är ej tillåtet att montera inredning som medför håltagning i tätskikt. Montering av beslag som sker med dubbelhäftande tejp är acceptabelt men du ansvara för demontering och rengöring. Ni får heller inte byta ut ditt duschmunstycke. Vi har i de flesta lägenheter satt in munstycken som sparar energi och därför vill vi inte att ni byter ut dessa.  Om ni skulle tappa något i handfatet eller på toalettstolen så att det blir en spricka blir du ersättningsskyldig. (Detta regleras via er hemförsäkring)
Kom ihåg att rensa golvbrunnen så att det inte blir stopp.
Badrumsmöbler är gjorda av träfiberskivor och tål viss fukt, dessa skall hållas torra för att behålla sin funktion och sitt utseende.

Tvättmaskin och torktumlare ingår inte i lägenhetens standardutrustning men du kan själv införskaffa en om det finns utrymme och anslutningsmöjlighet i ditt badrum. Det som behövs är vattenlås/avlopp samt ett eluttag avsett för ändamålet.
Om du vill skaffa en tvättmaskin så kontaktar du hyresvärden innan så gör vi ett besök hos dig för att undersöka förutsättningarna. Installation ska göras fackmannamässigt.

Viktigt att veta om kök
Om kylskåp eller spis skulle gå sönder så gör du en felanmälan till hyresvärden.
Diskmaskin ingår inte i lägenhetens standardutrustning men du kan själv välja att införskaffa en om det finns utrymme och anslutningsmöjlighet i ditt kök. Det som behövs är anslutning för vatten och el. Om du vill skaffa en diskmaskin så kontaktar du hyresvärden innan så gör vi ett besök hos dig för att undersöka förutsättningarna. Installation ska göras fackmannamässigt.

Viktigt att veta om din balkong
Eftersom fastigheten ligger mitt i centrum av staden och det finns mycket fåglar i området så är det viktigt att inte förvara mat eller att mata fåglarna från balkongen.

 • Det är inte tillåtet att montera något som hänger på utsidan av balkongen.
 • Det är inte tillåtet att grilla på balkongen
 • Det är inte tillåtet att borra i räcken, balkongplåtar eller fasad.
 • Det är inte tillåtet att skaka mattor från balkongen.

El
Hyresgästen betalar själv för sin hushållsel. Vi har ett samarbete med E.ON vilket innebär att du inte behöver tänka på att beställa el abonnemang till lägenheten när du ska flytta in utan den är redan inkopplad. Samma sak gäller när du flyttar ut.
Du kan förstås välja att byta elleverantör men observera att elnätet är knutet till E.ON. När du flyttar in får du en kopia på anmälan från E.ON där anläggnings-id framgår, detta behöver du om du ska byta leverantör av förbrukningsel.

Strömavbrott
Vid strömavbrott i din lägenhet måste du kontrollera säkringarna som sitter i din lägenhet, antingen har du proppar eller brytare. Har du en jordfelsbrytare måste du också kontrollera denna. Det finns även proppar/brytare i ett speciellt skåp i källaren där de är uppmärkta med både anläggnings-id samt lägenhetsnummer. Vid strömavbrott på dagtid gör du en felanmälan. Vid akuta strömavbrott som sker på kvällar och helger finns vår jourservice att ringa. Om det skulle visa sig att strömavbrottet var orsakat av dig står du för utryckningskostnaderna. På E.ONs hemsida kan du se om det är några större pågående strömavbrott i ditt område.

Fastigheten är ansluten till Fjärrvärme. Temperaturen i lägenheten ska vara minst 20 grader. Om det är kallare än 20 grader i lägenheten så felanmäler du det till oss. Innan du felanmäler så gör du en mätning av temperaturen. Mätning ska göras ca 1-1,5 m upp från golvet och mitt i rummet.
Elementen och dess termostat (Som reglerar värmen) skall låtas vara orörda. Upplever ni att lägenheten är något för varm över en längre tid så kan ni justera ned termostaten något. Om den inställda temperaturen är uppnådd i rummet kan elementet kännas kall eller halvljummen, det är alltså inget fel då utan helt normalt. Vår värme hanteras centralt av E.ON. Det sitter i vissa lägenheter sensorer för fjärravläsning, dessa får ej demonteras eller på något sätt tas ur funktion.

Om ni upplever det varmt på sommaren kan fönster eller balkongdörr ställas på vädring. Inga fönster/dörrar för ställas upp utan låsning. Saknas vädringsbeslag vill vi att ni gör felanmälan till oss.

För en säker och smidig inflyttning har vi hjälpt till med en checklista. Detta är saker som skall hanteras vid inflyttning och påvisar vem som ansvarar för de olika momenten.

 • Kontraktet skrivs hos oss, vardera parten får en kopia på avtalet
 • Nycklar tilldelas på tillträdesdagen eller enligt annan överenskommelse
 • När ni ska flytta in så kan vi hjälpa till med att demontera soffa i hissen om så önskas. Hissarna är ganska små så det ger lite mer utrymme i hissen. Detta görs smidigast via mejl till info@adolflindgren.se
 • Hemförsäkring skall tecknas av er som hyrestagare
 • Hyresvärden ombesörjer att anmäla till Eon att ni flyttar in. Hushållselen är få påkopplad vid tillträdesdagen. Ni kan senare välja att byta elleverantör om så önskas. Hyresgästen betalar själv för hushållselen.
 • Tele2 är leverantör av bredband i fastigheten. Hyresgästen beställer, och betalar själv för, det abonnemang som önskas.
 • Tele2 basutbud av TV ingår i hyran.
 • Adressändring görs hos www.adressandring.se

Kontakta oss i god tid om du ska flytta. Uppsägningstiden är 3 månader. Det innebär att du måste säga upp din lägenhet t.ex. senast 31 januari för att kunna flytta ut till den 1 maj. Uppsägning av kontraktet måste göras skriftligt. Kontakta hyresvärden för att boka tid. Är ni två kontraktsinnehavare så behöver båda vara med. Det som händer efter att du sagt upp din lägenhet är att hyresvärden gör en förhandsbesiktning av lägenheten. På flyttdagen görs en slutbesiktning och en städbesiktning.

Under uppsägningstiden är du skyldig att låta hyresvärden visa lägenheten för nya hyresgäster. Hyresvärden kontaktar dig i god tid för att boka tid.
Nycklarna ska lämnas in senast k. 12.00 på avflyttningsdagen. Kontrollera att du har alla nycklar som kvitterats ut, i annat fall debiteras du för låsomläggningen. Det gäller nycklar till lägenheten, såväl som till andra utrymmen som tvättstuga.

Kom ihåg att städa ur ditt förråd och ta bort hänglåset.

Grovsopor får inte lämnas kvar i fastigheten utan hyresgästen får själv lämna dem på återvinningsstation

Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand ska du alltid kontakta oss först för att få uthyrningen godkänd. Ansökan görs på särskild blankett som du får av hyresvärden.

Andrahandsuthyrning kan medges högst ett år per ansökningstillfälle. Godkända skäl är t.ex.

 • Studier på annan ort under en begränsad tid
 • Tillfälligt arbete på annan ort
 • Provboende med sambo (max 6 månader)
 • Längre sjukhusvistelse
 • Längre utlandsvistelse.

Skäl måste styrkas med t ex studie-/arbetsgivarintyg, bekräftelse från resebyrå eller liknande.

Ett andrahandskontrakt ska upprättas mellan första- och andrahandshyresgäst. En kopia av detta ska lämnas till hyresvärden.
Förstahandshyresgästen får inte ta ut en större hyra än vad han eller hon själv betalar. För fullt möblerad lägenhet kan ett påslag göras om högst 15 % av hyran. Tillägg för andra nyttigheter som ingår i uthyrningen t.ex. bredband, är tillåtna, men får inte överstiga förstahandshyresgästens kostnader för dem. Andrahandshyresgästen ska ha en egen hemförsäkring för lägenheten och ska vid anmodan kunna visa upp försäkringsbrevet för hyresvärden. Uthyrning i andra hand utan hyresvärdens godkännande riskerar att hyresrätten förverkas med omedelbar verkan. Detsamma gäller om godkännandet av andrahandsuthyrning grundar sig på oriktiga uppgifter.
Förstahandshyresgästen bär fullt ansvar gentemot fastighetsägaren att;

 • samtycke till uthyrningen finns
 • hyrorna betalas i tid
 • inga störningar förekommer
 • lägenhetens skick inte påverkas negativt

Om andrahandshyresgästen inte sköter sina åtaganden som hyresgäst kan det innebära att förstahandshyresgästen sägs upp från sin lägenhet. Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta förstahandskontraktet.

För hyreskontrakt i Centralpalatset gäller att rätten till lägenhetsbyte har avtalats bort.

  Begin typing your search above and press return to search.
  Select Your Style

  You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.