Allmännyttig verksamhet

ALLMÄNNYTTIG VERKSAMHET

Ur stiftelsens stadgar:
  Stiftelsen har till ändamål att efter de närmare bestämmelser, som nedan anges, lämna understöd:
1) till utövare av mindre och medelstora jordbruk fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare inom Örebro län, varvid huvudsyftet skall vara, dels att belöna utmärkta prestationer inom yrket och därigenom sporra andra till efterföljd, dels att med tillämpning av grundsatsen hjälp till självhjälp, understödja dugande sådana näringsidkare i strävandet att produktivt förbättra och rationalisera sin rörelse;
2) till allmännyttig verksamhet avseende Örebro län.

sök bidrag för allmännyttig verksamhet

Allmänt om bidraget

Bidrag lämnas till projekt som genomförs i Örebro Län och inom följande områden:

 • Allmänna publika evenemang
 • Kultur
 • Historia
 • Utsatta svaga grupper
 • Barn och ungdom

Bidraget ska komma så många länsbor till glädje som möjligt d.v.s. projektet får inte vara för smalt.

Bidrag ges inte till en förenings fasta driftskostnader utan ska ses mer som bidrag till tidsbestämda projekt eller särskilda satsningar. Bidrag lämnas ej heller till sådan verksamhet som är statligt, regionalt eller kommunalt ansvar.
Bidrag lämnas inte till resor, böcker, medieproduktion eller byggnationer. Ansökningar behandlas löpande under året. Ansökan behöver vara oss tillhanda senast två veckor innan nästkommande styrelsemöte för att kunna behandlas på det mötet. Sista ansökningsdag för att ansöka 2022 var den 16 november.

Från och med den 1 januari kan du skicka in din ansökan för 2023.

 

Följande datum gäller som sista ansökningsdag under 2023 om man vill att ansökan ska behandlas på nästkommande styrelsemöte som är ca 2-3 veckor efter. 
 • 7 feb
 • 4 apr
 • 23 maj
 • 22 aug
 • 3 okt
 • 14 nov

Vem kan söka
Den sökande ska vara en förening eller organisation utan vinstintresse som har sitt säte i Örebro Län. Sökande kan inte vara en privatperson/enskild företagare och inte heller en kommun eller annan offentlig organisation.

En förening kan söka en gång per år och bidrag kan beviljas maximalt tre år i följd.

Meddelande om beslut
Beslut meddelas till den e-postadress om angivits i ansökan. Svar skickas både till de som beviljats och de som inte beviljats bidrag.
Utbetalning av bidraget sker efter att ekonomisk redovisning och redovisning av projektets utfall har skickats in till stiftelsen. Stiftelsens beslut om bidrag kan inte överklagas. Vi har tyvärr inte möjlighet att lämna motivering till beslut.

Ansök här»

Skapa konto i vårt ansökningssystem

Så skapar du konto
Det första du skall göra är att skapa ett konto. När kontot är skapat kommer du att få en “Min sida”. Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. Ditt konto är skapat när du fått ett verifieringsmail , där du ska verifiera din mailadress. Ibland händer det att verifieringsmailet hamnar i skräpposten. Titta så det inte har hamnat där om du inte hittar det i din inkorg.

Ny ansökan
Välj “Ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på “Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

Lämna in ansökan
När du är klar klickar du på ”Lämna in ansökan”. När du lämnat in kan du inte ändra något i ansökan. Du kan nu gå tillbaka till min sida för att titta på de ansökningar du lämnat in.

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.