Ättlingar

Ättlingar till Adolf Lindgren

Du som är ättling i rakt nedstigande led till Adolf Lindgrens föräldrar kan ansöka om bidrag om du är studerande på universitet-eller gymnasienivå eller är behövande. Läs mer under respektive ändamål för mer information om riktlinjer, ansökningsförfarandet och om hur du går tillväga.

Släkten Lindgren från Lommared

Släkten Lindgren härstammar från Lommared och du som är ättling till Johannes Lindgren och hans hustru Johanna i rakt nedstigande led kan ansöka om stipendium och bidrag.

Adolf Lindgren föddes den 25 maj 1864 i Ölsremma församling i Älvsborgs län. Han var yngst i en syskonskara om 8 barn och var barn till lantbrukare och grosshandlaren Johannes och hans hustru Johanna.

Adolf Lindgren dog 1938 vid 78 års ålder. I sitt testamente angav han att en stiftelse skulle bildas och att ändamålen skulle vara studerande, behövande, jordbrukare och allmännyttig verksamhet.

Adolf Lindgren angav också att personer som härstammar från hans föräldrar i rakt nedstigande led kan söka understöd.

Du som är ättling kan söka bidrag som behövande eller studerande. Som ättling söker du via stiftelsens ansökningssystem under samma period som ansökan är öppen för övriga sökande. Ättlingar behöver inte vara bosatta i Örebro Län utan kan bo varsomhelst i världen. Som studerande kan man söka från sitt första studieår på gymnasium eller universitet. I övrigt gäller samma riktlinjer för ättlingar som för andra sökande.

Ättlingar ska i sin ansökan beskriva sitt släktskap bakåt till Adolf Lindgren.

Studerande stipendium

Du som är studerande på gymnasie-eller universitetsnivå och är ättling till Adolf Lindgren kan ansöka om stipendium. Ansökningsperioden är vanligen i aug/sep.

Frågor och svar

Hur går jag tillväga för att ansöka?

Du ansöker som vanligt under ansökningsperioden för respektive ändamål. Du som är ättling kommer att få skriva det i din ansökan i ditt personliga brev där du får beskriva ditt släktskap till Adolf Lindgren.

Behöver jag uppfylla övriga kriterier för att ansöka?

Du behöver uppfylla samma kriterier som övriga sökande för att kunna ansöka om bidrag eller stipendium från stiftelsen. Du kan dock vara bosatt på annan ort som ättling och behöver inte vara bosatt i Örebro län sedan minst 5 år. Vi har tyvärr inte möjlighet att ge bidrag till enskilda individer som inte uppfyller kriterierna för våra ändamål. Vi har heller inte möjlighet att ge bidrag som inte ryms inom våra stadgar, det vill säga enskilda förfrågningar från ättlingar.

Behövande

Du som är ekonomiskt behövande och är heller har varit verksam inom handel och hantverk och är ättling till Adolf Lindgren kan ansöka om bidrag för behövande. Ansökningsperioden är vanligen under hösten, läs mer nedan.

Hur vet ni att jag är släkt med Adolf Lindgren?

Vi har intern dokumentation och går igenom och säkerställer att du är ättling till Adolf Lindgren. I övrigt behandlas din ansökan som övrig ansökningar och vi stämmer av att du uppfyller samtliga kriterier för att kunna ansöka om bidrag eller stipendium.

Vad innebär släkt i rakt nedstigande led?

Att vara ättling innebär att man är efterkomling/avkomma till en person. Det kan vara en persons barn, barnbarn, barnbarns barn osv i rakt nedstigande led. Ordet ’ätt’ som är en del av ättling, härstammar från betydelsen ’den som hör till en person’. Att vara ättling innebär att det finns en släktskapsrelation i rakt nedstigande led.

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.