Studerande

VILKEN NIVÅ VILL DU ANSÖKA FÖR ?

Gymnasienivå

Ansökningsperioden för 2021 är stängd.

Vem kan söka:
  • Studerande vid gymnasium, folkhögskola eller motsvarande.
  • Den sökande ska vara folkbokförd i Örebro län sedan minst 5 år och ska vara yngre än 30 år.
  • Man kan söka fr.o.m. sitt andra år på gymnasiet.

Universitetsnivå

Ansökningsperioden för 2021 är stängd.

Vem kan söka:
  • Studerande vid Högskola, Universitet eller motsvarande.
  • Studierna ska motsvara heltidsstudier i minst en termin.
  • Sökande ska ha varit folkbokförd i Örebro län de senaste 5 åren.
  • Du kan söka fr.o.m. ditt andra år av eftergymnasiala studier.

Allmänt om stipendiet

Stipendiet delas ut årligen och ansökningsperioden brukar normalt vara på sommaren/hösten. Stipendiet delas ut för gymnasienivå och för universitetsnivå. Stipendiesumman bestäms av styrelsen och är olika för gymnasie- och universitetsnivå. För 2021 är stipendiesumman 30 000 kr för universitetsnivå och 10 000 kr för gymnasienivå. Summan gäller för ett läsår. På universitetsnivå kan man också söka för en termin och då är summan 15 000 kr.
Eftersom det i stadgarna är bestämt att sökande ska vara obemedlade eller mindre bemedlade så finns det ett tak för hur stor inkomst och förmögenhet man får ha.

Sökande kan söka flera år i rad så länge som man uppfyller kriterierna för att få stipendium. Hur många som beviljas stipendium ett aktuellt år kan variera. Det beror på antalet sökande samt på hur mycket pengar som finns att dela ut det året.

Ur stiftelsens stadgar:
Stiftelsen har till ändamål att efter de närmare bestämmelser, som nedan anges, lämna understöd:
1) för att hjälpa skötsamma, främst obemedlade eller mindre bemedlade inom Örebro län födda och bosatta eller där sedan minst fem år bosatta unga män och kvinnor till utbildning genom studier eller studieresor eller på annat sätt till förkovran i det yrke eller levnadskall de valt;
I 1 § 1) angivna personer kan även efter flyttning från Örebro län komma ifråga för understöd.

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.