Studerande

VILKEN NIVÅ VILL DU ANSÖKA FÖR ?

Gymnasienivå

Ansökningsperioden 2024 är den 19 aug-20 sep

Vem kan söka:
  • Studerande vid gymnasium, folkhögskola eller motsvarande.
  • Den sökande ska vara folkbokförd i Örebro län sedan minst 5 år och ska vara yngre än 30 år.
  • Man kan söka fr.o.m. sitt andra år på gymnasiet.

Universitetsnivå

Ansökningsperioden 2024 är den 19 aug-20 sep

Vem kan söka:
  • Studerande vid Högskola, Universitet eller motsvarande.
  • Studierna ska motsvara heltidsstudier i minst en termin.
  • Sökande ska ha varit folkbokförd i Örebro län i minst 5 år.
  • Du kan söka fr.o.m. ditt andra år av eftergymnasiala studier.

Allmänt om stipendiet

Stipendiet delas ut årligen och ansökningsperioden brukar normalt vara på sommaren/hösten. Stipendiet delas ut för gymnasienivå och för universitetsnivå. Stipendiesumman bestäms av styrelsen och är olika för gymnasie- och universitetsnivå. För 2023 var stipendiesumman 35 000 kr för universitetsnivå och 13 000 kr för gymnasienivå. Summan gäller för ett läsår. På universitetsnivå kan man även söka för en termin om du t.ex läser fristående kurser. Mer information om ansökningsperioden för 2024 kommer inom kort.

Eftersom det i stadgarna är bestämt att sökande ska vara obemedlade eller mindre bemedlade så finns det ett tak för hur stor inkomst och förmögenhet man får ha. I ansökan kommer du att få fylla i information om din och ditt hushålls ekonomi.

Sökande kan söka flera år i rad så länge som man uppfyller kriterierna för att få stipendium. Hur många som beviljas stipendium ett aktuellt år kan variera. Det beror på antalet sökande samt på hur mycket pengar som finns att dela ut det året.

Ur stiftelsens stadgar:
Stiftelsen har till ändamål att efter de närmare bestämmelser, som nedan anges, lämna understöd:
1) för att hjälpa skötsamma, främst obemedlade eller mindre bemedlade inom Örebro län födda och bosatta eller där sedan minst fem år bosatta unga män och kvinnor till utbildning genom studier eller studieresor eller på annat sätt till förkovran i det yrke eller levnadskall de valt;
I 1 § 1) angivna personer kan även efter flyttning från Örebro län komma ifråga för understöd.

Läs om studenter som fått stipendium

Andrée Andersson Bredenberg, Stipendiat 2023

Andrée studerar sin tionde termin på Örebro universitet. Läs mer om hans syn på studielivet på Masterprogrammet inom företagsekonomi, hans erfarenhet av studier och jobb och drömmen om att arbeta internationellt.

IMG_4692 - kopia (1)

Gustav Kroona, stipendiat 2020

Gustav har läst två kandidatprogram  med fokus på inköp, teknik och logistik. Han har  sökt stipendium tre gånger från Adolf Lindgrens stiftelse. Läs mer om Gustavs tankar om studielivet, idrotten och  bakgrunden som rörmokare.

Gustav Kr mindre

Annie Persson, stipendiat 2020

Annie har studerat civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Örebro universitet. Hon har även läst en utbytestermin på Herriot Watt university i Skottland och fick stipendium från stiftelsen 2020. Läs mer om hennes tankar om studielivet och framtidsplaner.

Annie Edingburgh
Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.