Stipendium/Bidrag

STIPENDIUM & BIDRAG

Stiftelserna delar varje år ut stipendier och bidrag till studerande, jordbrukare, behövande och allmännyttig verksamhet. Hur mycket pengar som delas ut beror på hur stor avkastningen på kapitalet blivit föregående år.

Studerande

Stipendiet delas ut årligen och ansökningsperioden brukar normalt vara sommar/höst. Det delas ut för gymnasienivå och för universitetsnivå. Summan bestäms av styrelsen och är olika för gymnasie- och universitetsnivå.

Jordbrukare

Bidraget betalas ut en gång per år och ansökningstiden brukar normalt vara i februari.
Bidragssumman är för närvarande 100 000 kr. Den sökandes egeninsats ska vara minst 25 % av den beräknade totalkostnaden.

Behövande

Bidraget delas ut till personer som är behövande enligt stadgarna och gällande skatteregler. För alla sökande gäller att de ska ha svårt att försörja sig pga. ålder, sjukdom eller andra omständigheter. Utdelning en gång om året.

Allmännyttigt

Bidraget till allmännyttig verksamhet ska komma så många länsbor till glädje som möjligt. Bidrag ges inte till en förenings fasta driftskostnader utan ska ses mer som bidrag till tidsbestämda projekt, event och insatser.

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.