Jordbrukare

Allmänt om bidraget och prisutmärkelsen

Adolf Lindgrens stiftelse har allt sedan starten 1938 delat ut bidrag till mindre-och medelstora jordbrukare i Örebro län. 2022 instiftade stiftelsen Adolf Lindgrens jordbrukspris som avser att belöna utmärkta prestationer inom jordbruk. Pris kommer att tilldelas årets inspiratör inom hållbarhet och innovation. Ansökningarna bedöms av en jury och priset delas ut vid en prisceremoni. För mer information läs mer här.

Bidrag till jordbrukare

Små och medelstora jordbrukare i Örebro län

Ansökningsperioden för 2024 är den 1/2-29/2. 

  • Kriterier för jordbrukarbidraget har uppdaterats 2022.
  • Bidragsbeloppet är max 100 000 kronor.
  • Bidrag kan ges till investeringar eller projekt som bidrar till en förbättring eller rationalisering av rörelsen.

 

Adolf Lindgrens jordbrukspris

Årets inspiratör inom hållbarhet och innovation

Ansökningsperioden för 2024 är den 1/4-31/5

  • 2022 instiftades Adolf Lindgrens jordbrukspris.
  • Små-och medelstora jordbrukare i Örebro län som genomfört ett projekt som främjar hållbarhet och/eller innovation är välkomna att söka.
  • Priset för årets inspiratör inom hållbarhet och innovation är  100 000 kronor och kommer att delas ut vid en prisceremoni.

Ur stiftelsens stadgar:
Stiftelsen har till ändamål att efter de närmare bestämmelser, som nedan anges, lämna understöd:
1) till utövare av mindre och medelstora jordbruk fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare inom Örebro län, varvid huvudsyftet skall vara, dels att belöna utmärkta prestationer inom yrket och därigenom sporra andra till efterföljd, dels att med tillämpning av grundsatsen hjälp till självhjälp, understödja dugande sådana näringsidkare i strävandet att produktivt förbättra och rationalisera sin rörelse;
2) till allmännyttig verksamhet avseende Örebro län.

Läs mer om jordbrukare som erhållit bidrag och jordbrukspris

423105686_7808520642510379_2403215012010939590_n

Harparboda gård – Pristagare Adolf Lindgrens jordbrukspris 2023

Edla och Joakim på Harparboda gård fick ta emot Adolf Lindgrens Jordbrukspris 2023 för deras projekt att bevara, vårda och återskapa beten och naturbetesmarker. Deras entreprenörskap, driv och stora målmedvetenhet i sin verksamhet har bidragit till flera delar inom hållbarhet, inte minst till ökad biologisk mångfald, fokus på korta kretslopp och en god djuromsorg som speglar hela driften på gården.

Läs mer om prisceremonin 2023 och Harparboda gård »

 

 

IMG_2673

En får tacka – Pristagare Adolf Lindgrens jordbrukspris 2022

Adolf Lindgrens jordbrukspris instiftades 2022 och är en utmärkelse för att belöna utmärkta prestationer inom jordbruk i Örebro län. Björn Johansson som driver En får tacka med tillverkning av fårglass blev årets inspiratör inom hållbarhet och innovation 2022. Med en unik produkt och innovativa idéer driver Björn sin föräldragård i Bergslagen mot nya höjder.

Läs mer om prisceremonin och En får tacka »

 

 

Kossor (1)

Julsta Gård – mottagare av bidrag till Jordbrukare 2021

Läs mer om när stiftelsen var och hälsade på Niklas Petterson på Julsta Gård utanför Kumla. Niklas driver en gård med mjölkproduktion och spannmålsodling och har satsat på en toppmodern anläggning som vi fått möjligheten att besöka.

Läs vad bidraget har hjälpt dem med »

 

 

GarstaGard-uce_webb

Gärsta Gård – mottagare av bidrag till Jordbrukare 2019

Läs om de två bröderna, Erik och Anders Jönsson, som driver Gärsta Gård i Täby utanför Örebro.  Där de tillverkar miljövänliga snöstörarna som säljs över hela landet. Snöstörarna tillverkas av Salix som är ett snabbväxande trädslag. Dessa är ett alternativ till de vanliga snöstörarna som är av plast.

Läs vad bidraget har hjälpt dem med »

 

 

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.