Jordbrukare

Allmänt om bidraget och prisutmärkelsen

Adolf Lindgrens stiftelse har allt sedan starten 1938 delat ut bidrag till mindre-och medelstora jordbrukare i Örebro län. Nytt för 2022 är att stiftelsen har instiftat Adolf Lindgrens jordbrukspris som avser att belöna utmärkta prestationer inom jordbruk. Pris kommer att tilldelas årets inspiratör inom hållbarhet och innovation. Ansökningarna bedöms av en jury och priset delas ut vid en prisceremoni. För mer information läs mer här.

Bidrag till jordbrukare

Små och medelstora jordbrukare i Örebro län

Ansökningsperioden för 2022 är mellan den 1-30 april

  • Kriterier för jordbrukarbidraget har uppdaterats 2022.
  • Bidragsbeloppet är max 100 000 kronor.
  • Bidrag kan ges till investeringar eller projekt som bidrar till en förbättring eller rationalisering av rörelsen.

 

Adolf Lindgrens jordbrukspris

Årets inspiratör inom hållbarhet och innovation

Ansökningsperioden för 2022 är mellan den 1-31 maj

  • Nytt för iår är att vi instiftat Adolf Lindgrens jordbrukspris.
  • Små-och medelstora jordbrukare i Örebro län som genomfört ett projekt som främjar hållbarhet och/eller innovation är välkomna att söka.
  • Priset för årets inspiratör inom hållbarhet och innovation är  100 000 kronor och kommer att delas ut vid en prisceremoni den 5:e oktober.

Ur stiftelsens stadgar:
Stiftelsen har till ändamål att efter de närmare bestämmelser, som nedan anges, lämna understöd:
1) till utövare av mindre och medelstora jordbruk fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare inom Örebro län, varvid huvudsyftet skall vara, dels att belöna utmärkta prestationer inom yrket och därigenom sporra andra till efterföljd, dels att med tillämpning av grundsatsen hjälp till självhjälp, understödja dugande sådana näringsidkare i strävandet att produktivt förbättra och rationalisera sin rörelse;
2) till allmännyttig verksamhet avseende Örebro län.

Läs mer om jordbrukare som erhållit bidrag

Gärsta Gård – mottagare av bidrag till Jordbrukare 2019

Läs om de två bröderna, Erik och Anders Jönsson, som driver Gärsta Gård i Täby utanför Örebro.  Där de tillverkar miljövänliga snöstörarna som säljs över hela landet. Snöstörarna tillverkas av Salix som är ett snabbväxande trädslag. Dessa är ett alternativ till de vanliga snöstörarna som är av plast.

Läs vad bidraget har hjälpt dem med »

 

 

Julsta Gård – mottagare av bidrag till Jordbrukare 2021

Läs mer om när stiftelsen var och hälsade på Niklas Petterson på Julsta Gård utanför Kumla. Niklas driver en gård med mjölkproduktion och spannmålsodling och har satsat på en toppmodern anläggning som vi fått möjligheten att besöka.

Läs vad bidraget har hjälpt dem med »

 

 

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.