Behövande

BEHÖVANDE

 Ur stiftelsens stadgar:
§ 1 Stiftelsen har till ändamål att efter de närmare bestämmelser, som nedan anges, lämna understöd:
1) till i § 10 närmare angivna personer som på grund av ålder eller sjukdom eller andra omständigheter har svårt att försörja sig och sin familj.

§ 10 Understöd, som avses i § 1 mom2) skall utgå:
a) i första hand till personer, som härstammar från donators föräldrar;
b) i andra hand till personer eller avkomlingar eller eljest nära anhöriga personer, som varit i donators eller Aktiebolagets Pehrson & Lindgrens tjänst och därvid utfört ett gott arbete;
c) i tredje hand till personer, som i Örebro län är eller varit verksamma inom handel eller hantverk eller till sådan persons efterlevandefamilj.

shutterstock_1185179290

Allmänt om bidraget

Bidraget delas ut till personer som är behövande enligt stadgarna och gällande skatteregler. Bidraget delas ut en gång om året och ansökningsperioden 2023 är mellan den 25 september-15 november. Ansökan kan göras digitalt eller på pappersblankett.

Vi har nu stängt ansökningsperioden för 2023 och återkommer med besked till alla sökande i december.

Vem kan söka
Personer som kan söka bidrag är:

  • Ättlingar till Adolf Lindgrens föräldrar i rakt nedstigande led. Ättlingar ska kunna styrka sitt släktskap.
  • Ättlingar i rakt nedstigande led till personer som varit i Adolf Lindgrens tjänst. Släktskapet ska kunna styrkas.
  • Personer som är eller har varit verksamma inom Handel och Hantverk i Örebro Län eller sådan persons efterlevande familj.
  • För alla tre grupperna gäller att den sökande ska ha svårt att försörja sig p.g.a. ålder, sjukdom eller andra omständigheter.
  • Som handel och hantverk räknas t.ex. hantverksyrken som t.ex. snickare eller målare samt frisör, butiksarbetare eller arbete inom konsthantverk. Den sökande ska ha arbetat inom yrket under större delen av sitt yrkesliv men kan ha varit sjukskriven eller arbetslös efter sin anställning.

Dokument och intyg
Till ansökan bifogas ett aktuellt personbevis.
Intyg och anställningsintyg som styrker vad man gjort under sitt yrkesliv.
CV – sammanställning i tidsordning av anställningar, utbildningar, sjukskrivningsperioder m.m.

Senaste inkomstdeklaration som finns att hämta på skatteverket – mina sidor.

Årsbesked från din bank för dig som sökande och eventuell Make/Maka/sammanboende.

Ansökan

Du kan ansöka digitalt via vårt ansökningsystem sbs-manager eller på pappersblankett. Ansökningsperioden är mellan den 25 september till den 15 november. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att mejla oss på info@adolflindgren.se eller kontakta oss på telefon 019-611 86 44.

 

Här kan du ladda ned pappersblankett   BLANKETT

 

Skapa konto i ansökningssystemet

Så skapar du konto 
Det första du skall göra är att skapa ett konto. När du skapar ett konto får du fylla i förnamn, efternamn, e-post och verifiering av e-post. Du behöver även skapa ett lösenord för att kunna logga in på din sida för att kunna skapa en ansökan.

När kontot är skapat kommer du att få en ”Min sida”. Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. Ditt konto är skapat när du fått ett verifieringsmail , där du ska verifiera din mailadress. Ibland händer det att verifieringsmailet hamnar i skräpposten. Titta så det inte har hamnat där om du inte hittar det i din inkorg.

 

Ny ansökan

Fyll i din ansökan steg för steg. Du behöver inte fylla i ansökan direkt, du kan avbryta och logga in vid ett senare tillfälle för att färdigställa din ansökan. Det gör du genom att klicka nere i högra hörnet i ansökan på knappen ”Stäng (spara utkast)”. Din ansökan hamnar då på din sida under ansökningar och du kan när som helst under ansökningsperioden gå tillbaka och ändra i din ansökan fram tills du skickar in den.

När du är klar och vill skicka in din ansökan klickar du på ”Lämna in ansökan”. När du lämnat in kan du inte ändra något i din ansökan. Du kan nu gå tillbaka till din sida för att titta på de ansökningar du lämnat in.

Ansökan är nu stängd för 2023

Meddelande om beslut
Beslut fattas av styrelsen och meddelas via den mailadress eller postadress som du har angett i ansökan. Svar skickas både till de som har fått och de som inte har fått bidrag. Bidragen betalas ut till det konto som angivits i ansökan. Stiftelsens beslut kan inte överklagas. Vi har tyvärr inte möjlighet att lämna motivering till beviljning eller avslag.

Ansökan kan lämnas in från den 25 september till och med den 15 november. Ansökningsperioden är nu stängd för 2023. 

Din ansökan via pappersblankett skickas eller lämnas till Adolf Lindgrens stiftelse, Olaigatan 17 A,  70361 Örebro.

Alla sökande meddelas beslut per brev i december. Observera att ansökan skall vara helt komplett med alla bilagor när du skickar in den.

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.