Behövande

BEHÖVANDE

 Ur stiftelsens stadgar:
§ 1 Stiftelsen har till ändamål att efter de närmare bestämmelser, som nedan anges, lämna understöd:
1) till i § 10 närmare angivna personer som på grund av ålder eller sjukdom eller andra omständigheter har svårt att försörja sig och sin familj.

§ 10 Understöd, som avses i § 1 mom2) skall utgå:
a) i första hand till personer, som härstammar från donators föräldrar;
b) i andra hand till personer eller avkomlingar eller eljest nära anhöriga personer, som varit i donators eller Aktiebolagets Pehrson & Lindgrens tjänst och därvid utfört ett gott arbete;
c) i tredje hand till personer, som i Örebro län är eller varit verksamma inom handel eller hantverk eller till sådan persons efterlevandefamilj.

shutterstock_1185179290

Allmänt om bidraget

Bidraget delas ut till personer som är behövande enligt stadgarna och gällande skatteregler. Bidraget delas ut en gång om året och ansökningsperioden brukar vara i oktober/november. För 2023 är ansökningsperioden mellan den 25 september och den 15 november.

Vem kan söka
Personer som kan söka bidrag är:

  • Ättlingar till Adolf Lindgrens föräldrar i rakt nedstigande led. Ättlingar ska kunna styrka sitt släktskap.
  • Ättlingar i rakt nedstigande led till personer som varit i Adolf Lindgrens tjänst. Släktskapet ska kunna styrkas.
  • Personer som är eller har varit verksamma inom Handel och Hantverk i Örebro Län eller sådan persons efterlevande familj.
  • För alla tre grupperna gäller att den sökande ska ha svårt att försörja sig p.g.a. ålder, sjukdom eller andra omständigheter.
  • Som handel och hantverk räknas t.ex. hantverksyrken som t.ex. snickare eller målare samt frisör, butiksarbetare eller arbete inom konsthantverk. Den sökande ska ha arbetat inom yrket under större delen av sitt yrkesliv men kan ha varit sjukskriven eller arbetslös efter sin anställning.

Dokument och intyg
Till ansökan bifogas ett aktuellt personbevis.
Intyg och betyg som styrker vad man gjort under sitt yrkesliv.
CV – sammanställning i tidsordning av anställningar, utbildningar, sjukskrivningsperioder m.m. Senaste inkomstdeklaration. Levnadsbeskrivning.

Meddelande om beslut
Beslut fattas av styrelsen och meddelas via den mailadress eller postadress som du har angett i ansökan. Svar skickas både till de som har fått och de som inte har fått bidrag. Bidragen betalas ut till det konto som angivits i ansökan. Stiftelsens beslut kan inte överklagas. Vi har tyvärr inte möjlighet att lämna motivering till beviljning eller avslag.

Ansökan görs på pappersblanket.

Ladda ner och skriv ut blanketten här.

Ansökan kan lämnas in från den 25 september till och med den 15 november. 

Din ansökan skickas eller lämnas till Adolf Lindgrens stiftelse, Olaigatan 17 A,  70361 Örebro.

Alla sökande meddelas beslut per brev i december. Observera att ansökan skall vara helt komplett med alla bilagor när du skickar in den.

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.