Om Centralpalatset

FASTIGHETEN

Fastigheten som kallas för Centralpalatset är belägen på Storgatan 4-6 och Olaigatan 17-19 i Örebro. Byggnaden uppfördes 1911-1913. En del av det som kallas för gårdshuset uppfördes 1887. Arkitekter var Albert Jonsson och Elis Werner.

Ägare och förvaltare av fastigheten är Adolf Lindgrens stiftelse.
Fastigheten består av 60 bostadslägenheter och 23 kommersiella lokaler.

Bostadslägenheterna fördelar sig på:

  • Ettor: 11 st – Boarea: 23-48 m2
  • Tvåor: 24 st – Boarea: 49-81 m2
  • Treor: 5 st – Boarea: 82-102 m2
  • Fyror: 2 st – Boarea: 163 m2
  • Femmor: 9 st – Boarea: 158-190 m2
  • Sexor: 3 st – Boarea: 187-190 m2
  • Sjuor: 6 st – Boarea m: 254-271 m2

Klassat som byggnadsminne

Centralpalatset är ett byggnadsminne enligt beslut av länsstyrelsen. Byggnadsminnesförklaringen omfattar trapphusen med sina dekorationsmålningar samt byggnadens exteriör.

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.