Vår värdegrund

VISION

Att på ett framstående sätt arbeta för att efterleva Adolf Lindgrens vilja och bidra till samhällsutveckling i Örebro Län

VÄRDEGRUND

Vår värdegrund är de gemensamma normer och förhållningssätt som vi tillsammans har definierat för att nå våra mål.

Värdegrunden tydliggör:
• Hur vi genomför vårt arbete
• Hur vi förhåller oss till vår omvärld

Med stiftelsens stadgar som bas agerar vi utifrån följande värdegrund:

• Vi är tillgängliga
Vi är synliga och närvarande i Örebro Län. Vi har tydliga kontaktvägar. Vi har ett professionellt och bra bemötande.

• Vi är aktuella och relevanta
Vi ska följa med i samhällsutvecklingen och löpande anpassa arbetssätt och metoder för att kunna vara relevanta för människor i vår tid.

• Vi är kulturbärare
Vi är stolta över historien om Adolf Lindgren och Centralpalatset. Vi vill förmedla tradition, historia och kulturvärden genom att bevara, förvalta och utveckla stiftelsen.

• Vi är långsiktiga
Vi ska arbeta för att på bästa sätt bevara stiftelsen för framtida generationer.

• Vi är en samhällsaktör
Vi ska sprida kunskap om vad en stiftelse är och om Adolf Lindgrens stiftelses historia och syfte.

MÅL FÖR CENTRALPALATSET OCH STIFTELSEN

Mål för centralpalatset

Att bevara kulturvärde.

Att ha en god ekonomi som möjliggör en hållbar & långsiktig förvaltning.

Att upprätthålla byggnadens höga kvalitet.

Att vara tillgängliga för våra hyresgäster och ha en god service.

Att minimera vår påverkan på miljö och klimat.

Mål för stiftelsen

Att dela ut bidrag och stipendier enligt stadgarna.

Att ha en effektiv förvaltning.

Att vara relevanta och adekvata i den tid vi lever i.

Att bevara och utveckla stiftelsen i framtiden

Att vara tillgängliga för invånarna i Örebro län.

Central Palatset. Bilderna får enbart publiceras i samband med 100års firandet.  I övriga fall kontakta fotografen
Centralpalatset hela
Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.