Styrelsen

VÅR STYRELSE

Från vänster: Maria Larsson, Lars-Gunnar Lund, Torgny Larsson, Jan Zetterqvist och Peter Sundkvist.

Styrelse

  • Ordförande: Maria Larsson, Landshövding.
  • Vice ordförande: Lars-Gunnar Lund, Lagman.
  • Ledamot: Torgny Larsson, Ordf. Regionfullmäktige.
  • Ledamot: Jan Zetterqvist, Ordf. Kommunfullmäktige.
  • Ledamot: Peter Sundkvist, Chef Swedbank.

Agneta Blom har avgått ur styrelsen hösten 2020 och ersatts av Jan Zetterqvist. Björn Lindén har avgått från styrelsen 2021 och ersatts av Lars-Gunnar Lund som är tillförordnad lagman.

``1940 fördes tillgångarna i Adolf Lindgrens handelsrörelse Pehrsson & Lindgren samt Adli AB till nybildade Adolf Lindgrens stiftelse, vars konstituerande sammanträde ägde rum 30 maj 1939 på Örebro slott. Vart understöden skulle gå var i testamentet brett hållet: utövare av jordbruk, fiske och hemslöjd, studerande, ekonomiskt behövande och allmännyttiga företag i Örebro län.``
Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.