Styrelsen

VÅR STYRELSE

Från vänster: Agneta Blom, Torgny Larsson, Maria Larsson, Peter Sundkvist och Björn Lindén.

Styrelse

  • Ordförande: Maria Larsson, Landshövding
  • Vice ordförande: Björn Lindén. Lagman
  • Ledamot: Torgny Larsson, Ordf. Regionfullmäktige
  • Ledamot: Jan Zetterqvist, Ordf. Kommunfullmäktige
  • Ledamot: Peter Sundkvist, Chef Swedbank

Agneta Blom har avgått ur styrelsen hösten 2020 och ersatts av Jan Zetterqvist

``1940 fördes tillgångarna i Adolf Lindgrens handelsrörelse Pehrsson & Lindgren samt Adli AB till nybildade Adolf Lindgrens stiftelse, vars konstituerande sammanträde ägde rum 30 maj 1939 på Örebro slott. Vart understöden skulle gå var i testamentet brett hållet: utövare av jordbruk, fiske och hemslöjd, studerande, ekonomiskt behövande och allmännyttiga företag i Örebro län.``
Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.