Allmännyttig verksamhet

Att ansöka om bidrag till allmännyttig verksamhet

Här får du information om de olika stegen till att söka bidrag hos oss. Läs dessa instruktioner innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är även tacksamma om du läser igenom detta innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Ansökningsförfarande

Du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem (länken hittar du längst ned på sidan, läs instruktionerna 1-5 först).

Ansökningarna behandlas löpande under året.

Ansökningar behöver vara oss tillhanda två veckor innan nästkommande styrelsemöte för att kunna behandlas på det mötet. Styrelsen har möten 6 gånger per år, i februari, april, juni, september, oktober och december. Följande datum gäller som sista ansökningsdag under året om man vill att ansökan ska behandlas på nästa styrelsemöte: 31 jan, 27 mars, 5 juni, 28 aug, 2 okt,
20 nov.

Ansökningar för 2020 kan göras från och med 2020-01-01.

Varmt välkommen med din ansökan!


1. Avgränsningar för bidragen

Vem kan söka?

 • Med allmännyttig verksamhet menas verksamhet som är av allmänt intresse i Örebro län. Ex. större publika evenemang, projekt inom kultur, historia m.m.
 • Även projekt/aktiviteter som har en social och stödjande inriktning mot svaga och utsatta grupper kan komma ifråga för bidrag.

Stiftelsen lämnar i regel inte bidrag till organisationers löpande drift eller verksamheter som enligt gällande lagstiftning obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting. Bidrag lämnas inte till privatpersoner eller till verksamheter och projekt med enskilt vinstintresse. Bidrag lämnas ej till genomförda projekt. Stiftelsen är aldrig ensam finansiär till sökta projekt.

Bidrag lämnas inte till:

 • Resor, böcker, medieproduktion, byggnationer.


2. Förbered din ansökan

Du sparar tid och möda om du har allt material redo när du gör din ansökan.
Ha följande information redo:

 • Projektbeskrivning: syfte och mål (max 5 000 tecken)
 • Projektekonomi
  • Vilka andra bidragsgivare finns, vad har sökts och beviljats från dem?
  • Har den sökande eget kapital? Hur mycket?
  • Vilka kostnader och intäkter finns i projektet?

Om du har fler frågor
Har du frågor som rör er ansökans innehåll är ni välkomna att kontakta stiftelsen på telefon 019-611 86 44, mån-fre 8:00-12:00 eller via mail info@adolflindgren.se.


3. Lämna in din ansökan

Skapa konto
Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken "Min sida". Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar och även de organisationer du skapat och eventuellt lämnat in ansökningar för.

Ny ansökan
Välj "Ny ansökan" och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på "Avsluta (spara)" för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du sedan är klar klickar du på "Lämna in". Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på de ansökningar du lämnat in.


4. Beslutsprocess

När beslutet är fattat meddelas du via e-post.


5. Utslag

Slutredovisning
Efter genomfört projekt/aktivitet skall en skriftlig redogörelse med ekonomiskt utfall insändas till Stiftelsen.

Avslag på ansökan
Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas inte. Eventuella frågor besvaras av stiftelsen.