Styrelse för båda stiftelserna

palatsetStyrelsen består för närvarande av följande ledamöter:
Landshövding Maria Larsson, ordförande
Lagman Björn Lindén, vice ordförande
Kommunfullm.ordf. Agneta Blom 
Regionfullmäktige ordf. Torgny Larsson
Bankchef, Peter Sundkvist

Anställda för båda stiftelserna

Jenny Ågren, VD
E-post: jenny@adolflindgren.se