Gymnasienivå

GYMNASIENIVÅ

Vem kan söka:

  • Studerande vid gymnasium, folkhögskola eller motsvarande.
  • Den sökande ska vara folkbokförd i Örebro län sedan minst 5 år och ska vara yngre än 30 år.
  • Man kan söka fr.o.m. sitt andra år på gymnasiet.

Dokument och intyg

Till din ansökan ska du bifoga ett personbevis för fondansökan/stipendium. Det får du hos Skatteverket. Om det inte framgår av datumen på ditt personbevis att du varit folkbokförd i länet sedan minst 5 år så måste du ringa skatteverket och be dem att skicka en adresshistorik daterad 5 år tillbaka. Du bifogar då både personbevis och adresshistorik till din ansökan.

Förbered din ansökan i god tid så att du hinner få alla dokument och intyg som ska skickas med.Du ska också bifoga en individuell studieplan. Den hämtar du från ditt elevkort i skolans elevportal. Obs! Viktigt att kontrollera så att all text på din studieplan kommer med i filen och att det går att utläsa namn eller peronnummer för dig som sökande. Du kan behöva ändra utskriftsformat.
Det går också bra att skicka med ett utdrag ur betygskatalogen. Den får du från skolans expedition. Den skannar (skanna = digital kopia) du och bifogar i din ansökan. I studieplanen och intyg för betyg behöver det framgå ditt namn eller personuppgifter. Om det inte framgår riskerar du att din ansökan sorteras bort.

Obs! Beställ dina intyg och dokument i god tid innan du ska lämna in din ansökan. Kontrollera att dina uppladdade filer  är korrekta och att all information kommit med. Om din ansökan är ofullständig riskerar du att den sorteras bort.

Meddelande om beslut 
Beslut fattas av styrelsen och meddelas via den mailadress som du angett i din ansökan. Svar skickas till både de som fått och de som inte fått stipendium. För år 2023 sker besked och utbetalningar i december, svarsbrev skickas ut under v.50. De som fått stipendiet får sina pengar utbetalda till samma konto som finns angivet i CSN-systemet d.v.s. där studiebidraget betalas ut. Stiftelsens beslut i stipendiefrågor kan inte överklagas. Vi har tyvärr inte möjlighet att lämna motivering till beviljning eller avslag.

 

Ansökningsperioden för 2024 är den 19 augusti-20 september
Skapa konto i vårt ansökningssystem

Så skapar du konto 
Det första du skall göra är att skapa ett konto. När kontot är skapat kommer du att få en ”Min sida”. Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. Ditt konto är skapat när du fått ett verifieringsmail , där du ska verifiera din mailadress. Ibland händer det att verifieringsmailet hamnar i skräpposten. Titta så det inte har hamnat där om du inte hittar det i din inkorg. När du skapar ett konto får du fylla i förnamn, efternamn, e-post och verifiering av e-post. Du behöver även skapa ett lösenord för att kunna logga in på din sida för att kunna skapa en ansökan.

Ny ansökan
Fyll i din ansökan steg för steg med den information du tidigare förberett. Du kan avbryta och logga in vid ett senare tillfälle för att färdigställa din ansökan. Det gör du genom att klicka nere i högra hörnet i ansökan på knappen ”Stäng (spara utkast)”. Din ansökan hamnar då på din sida under ansökningar och du kan när som helst under ansökningsperioden gå tillbaka och ändra i din ansökan fram tills du skickar in den. När du är klar och vill skicka in din ansökan klickar du på ”Lämna in ansökan”. När du lämnat in kan du inte ändra något i din ansökan. Du kan nu gå tillbaka till din sida för att titta på de ansökningar du lämnat in.

Allmänt om stipendiet för gymnasienivå

Stipendiet delas ut årligen och ansökningsperioden brukar normalt vara i slutet av sommaren/hösten. Ansökan görs digitalt och ansökningsperioden 2023 öppnar den 21 augusti. Stipendiesumman bestäms av styrelsen och 2023 är stipendiesumman 13 000 kr för studerande på gymnasienivå. Summan gäller för ett läsår. Eftersom det i stadgarna är bestämt att sökande ska vara obemedlade eller mindre bemedlade så finns det ett tak för hur stor inkomst och förmögenhet man får ha.

Sökande kan söka flera år i rad så länge som man uppfyller kriterierna för att få stipendium. Hur många som beviljas stipendium ett aktuellt år kan variera. Det beror på antalet sökande samt på hur mycket pengar som finns att dela ut det året.

Ur stiftelsens stadgar:
Stiftelsen har till ändamål att efter de närmare bestämmelser, som nedan anges, lämna understöd:
1) för att hjälpa skötsamma, främst obemedlade eller mindre bemedlade inom Örebro län födda och bosatta eller där sedan minst fem år bosatta unga män och kvinnor till utbildning genom studier eller studieresor eller på annat sätt till förkovran i det yrke eller levnadskall de valt;
I 1 § 1) angivna personer kan även efter flyttning från Örebro län komma ifråga för understöd.

universitet
Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.