Universitetsnivå

UNIVERSITETSNIVÅ

Vem kan söka:

  • Studerande vid Högskola, Universitet eller motsvarande.
  • Studierna ska motsvara heltidsstudier i minst en termin.
    Sökande ska ha varit folkbokförd i Örebro län de senaste 5 åren. Även om du flyttat till annan ort eller till annat land för att studera kan du söka. Du ska då ha varit folkbokförd i Örebro län 5 år före flytten. Om du flyttar till annan ort för att arbeta och senare börjar studera är du däremot inte behörig att söka.
  • Stipendier kan inte sökas av doktorander eller forskare.
  • Sökande kan inte vara äldre än 30 år vid ansökningsperiodens slut.
  • Du kan söka fr.o.m. ditt andra år av eftergymnasiala studier.

Dokument och intyg
Till din ansökan ska du bifoga ett personbevis för stipendium. Det får du hos Skatteverket. Om det inte framgår av datumen på ditt personbevis att du varit folkbokförd i länet sedan minst 5 år så måste du ringa skatteverket och be dem att skicka en adresshistorik. Du bifogar då både personbevis och adresshistorik till din ansökan.

Om du har flyttat till ett annat län för att studera så kan du ändå vara behörig att söka om du har varit folkbokförd i Örebro Län i 5 år precis före flytten. Om du flyttat till annan ort behöver du bifoga en adresshistorik för att vi ska kunna utläsa att du varit bosatt i Örebro län i minst 5 år innan flytten.

Förbered din ansökan i god tid så att du hinner få alla dokument och intyg som ska skickas med.

Du ska också bifoga ett resultatintyg på alla kurser du har gått på eftergymnasial nivå samt slutbetyget från gymnasiet för att vi ska kunna utläsa att du varit studerande i minst ett år. Du behöver även bifoga ett intyg av pågående utbildning. Om du börjat en ny utbildning så bifogar du ditt antagningsbesked och är du studerande bifogar du ett registreringsbevis. Om du läser flera kurser behöver vi kunna utläsa att du kommer vara studerande på heltid under terminen, då behöver vi även se ett intyg på förväntat deltagande.  Slutligen bifogar du ditt CV som är en kronologisk sammanställning på dina utbildningar, anställningar samt ev. andra uppdrag.

Obs! Beställ dina intyg och dokument i god tid innan du ska lämna in din ansökan. Kontrollera att dina uppladdade filer  är korrekta och att all information kommit med. Om din ansökan är ofullständig riskerar du att den sorteras bort.

Meddelande om beslut
Beslut fattas av styrelsen och meddelas via den mailadress som du angett i din ansökan. Svar skickas till både de som fått och de som inte fått stipendium. För år 2023 sker besked och utbetalningar i december, svarsbrev skickas ut till alla sökande under v.50.  De som fått stipendiet får sina pengar utbetalda till samma konto som finns angivet i CSN-systemet d.v.s. där studiebidraget betalas ut. Stiftelsens beslut i stipendiefrågor kan inte överklagas. Vi har tyvärr inte möjlighet att lämna motivering till beviljning eller avslag.

 

Ansökningsperioden för 2024 är den 19 augusti-20 september.
Skapa konto i vårt ansökningssystem

Så skapar du konto 
Det första du skall göra är att skapa ett konto. När kontot är skapat kommer du att få en ”Min sida”. Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. Ditt konto är skapat när du fått ett verifieringsmail , där du ska verifiera din mailadress. Ibland händer det att verifieringsmailet hamnar i skräpposten. Titta så det inte har hamnat där om du inte hittar det i din inkorg.

När du skapar ett konto får du fylla i förnamn, efternamn, e-post och verifiering av e-post. Du behöver även skapa ett lösenord för att kunna logga in på din sida för att kunna skapa en ansökan. I ansökan kommer du att få bifoga bilagor som personbevis, adresshistorik, registreringsintyg och betygsdokumentation. Om det inte går att bifoga dina bilagor kan filen vara för stor. Testa att komprimera (minska filformatet) och ladda upp på nytt.

Ny ansökan
Fyll i din ansökan steg för steg med den information du tidigare förberett. Du kan avbryta och logga in vid ett senare tillfälle för att färdigställa din ansökan. Det gör du genom att klicka nere i högra hörnet i ansökan på knappen ”Stäng (spara utkast)”. Din ansökan hamnar då på din sida under ansökningar och du kan när som helst under ansökningsperioden gå tillbaka och ändra i din ansökan fram tills du skickar in den.

När du är klar och vill skicka in din ansökan klickar du på ”Lämna in ansökan”. När du lämnat in kan du inte ändra något i din ansökan. Du kan nu gå tillbaka till din sida för att titta på de ansökningar du lämnat in.

Allmänt om stipendiet för universitetsnivå

Stipendiet delas ut årligen och ansökningsperioden brukar normalt vara på sensommaren/hösten.  Stipendiesumman bestäms av styrelsen och för 2023 är stipendiesumman 35 000 kr för universitetsnivå. Summan gäller för ett läsår. På universitetsnivå kan man också söka för en termin om du t.ex. läser fristående kurser och inte är programstudent. I ansökan kommer det vara en frågeställning om du ansöker för en termin eller ett läsår som du får besvara. Studerar du ett program på heltid som sträcker sig över kommande två terminer kan du söka för ett helt läsår.

Eftersom det i stadgarna är bestämt att sökande ska vara obemedlade eller mindre bemedlade så finns det ett tak för hur stor inkomst och förmögenhet man får ha.

Sökande kan söka flera år i rad så länge som man uppfyller kriterierna för att få stipendium. Hur många som beviljas stipendium ett aktuellt år kan variera. Det beror på antalet sökande samt på hur mycket pengar som finns att dela ut det året.

Ur stiftelsens stadgar:
Stiftelsen har till ändamål att efter de närmare bestämmelser, som nedan anges, lämna understöd:
1) för att hjälpa skötsamma, främst obemedlade eller mindre bemedlade inom Örebro län födda och bosatta eller där sedan minst fem år bosatta unga män och kvinnor till utbildning genom studier eller studieresor eller på annat sätt till förkovran i det yrke eller levnadskall de valt;
I 1 § 1) angivna personer kan även efter flyttning från Örebro län komma ifråga för understöd.

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.