Jordbrukspris

Adolf Lindgrens jordbrukspris

Adolf Lindgrens jordbrukspris instiftades 2022 och är ett pris som årligen kommer att delas ut för att uppmärksamma en jordbrukare i Örebro län som gjort en särskild satsning inom hållbarhet och/eller innovation. Priset har som syfte att belöna och premiera en jordbrukare i länet som genomfört ett projekt som på något sätt främjar innovation och/eller hållbarhet. Det kan handla om nytänkande idéer kring verksamheten såsom ny teknik, digitalisering, utvecklade arbetsmetoder eller nya produkter och tjänster. För att kunna ansöka om jordbrukspriset behöver projektet vara realiserat och kunna utvärderas, det kan inte vara i planering eller idéstadie.

Genom målområdena innovation och hållbarhet skapar Adolf Lindgrens stiftelse förutsättningar för ett mer hållbart jordbruk och samhälle. Avsikten med Adolf Lindgrens jordbrukspris är att premiera en Jordbrukare som utmärkt sig och som också kan inspirera andra till efterföljd och till nytänkande.

Priset delas ut under hösten vid en festlig prisceremoni där vi också passar på att bjuda på inspirerande föredrag för de inbjudna.

Prisceremoni 2022 

Den första prisceremonin som gick av stapeln den 5 oktober 2022 på Örebro slott blev en inspirerande och givande dag för alla medverkande. Till prisceremonin inbjöds de som ansökt om jordbrukspriset samt jordbrukare i länet som de senaste åren beviljats jordbrukarbidrag från stiftelsen. Dagen bestod av föredrag av bland annat stiftelsens VD, Jenny Ågren, Carl-Johan Granqvist från Bredsjö Blå och Stefan Ljungberg, VD för jordbruksaktuellt. Efter föredragen följde en prisutdelning och efterföljande lunch i residenset på Örebro slott.

Dagen var väldigt uppskattad och det bidrog till både nätverkande möjligheter för jordbrukarna och ett tillfälle att utbyta idéer med varandra och bygga potentiella samarbeten.

    Pristagare 2022 – En får tacka

  Björn Johansson på Masmästargården blev årets inspiratör inom hållbarhet och innovation 2022 och mottog Adolf Lindgrens jordbrukspris med en prissumma på 100 000 kronor. Björn   tillverkar fårglass under namnet ”En får tacka” på Masmästargården i Danshyttan, Lindesberg. Björn Johansson driver gården med hjälp av  sin pappa Stig och Habibullah Noori som är anställd.

Björn arbetar med att utveckla recepten på glassen och Habibullah ansvarar för tillverkningen och paketering av alla de 14 smaker som finns av glassen. Glassen paketeras för hand i burkar vilket är ett omfattande och tidskrävande arbete. Verksamheten med fårglass påbörjades 2018 och man var då först med att introducera fårglass i Sverige. På Masmästargården producerar de även får- och nötkött, lammskinn och har vissa naturvårdstjänster.

En får tackas glass säljs via återförsäljare, marknader och event.

IMG_2673

Prisceremoni 2023

Den andra prisceremonin ägde rum den 21 oktober 2023 på Örebro slott. Likt föregående år inbjöds de som ansökt om Adolf Lindgrens Jordbrukspris och sökande som ansökt om jordbrukarbidrag. Inledningsvis hälsade ordförande och landshövding Lena Rådström Baastad och Jenny Ågren, VD för stiftelsen, alla välkomna till dagen. Dagen inleddes med föredrag från bland annat Sophie Zetterström, Handläggare på enheten jordbruksstöd på Länsstyrelsen i Örebro som berättade om betesmarker och om utvecklingen i länet. Vidare fick vi höra mer om jordbruk i ett förändrat klimat som presenterades av Line Strand som arbetar som växtrådgivare på hushållningssällskapet. Sedan följde prisutdelning och efterföljande lunch i Residenset på Örebro slott. Det blev en inspirerande och lärorik dag där flera jordbrukare fick möjligheten att lära känna varandra och skapa nya kontakter med jordbrukare som är verksamma inom liknande näringar i länet.

    Pristagare 2023 – Harparboda gård

Edla och Joakim Andersson driver Harparboda gård som ligger 2 mil öster om Lindesberg. De bedriver lantbruk och entreprenadverksamhet och har uppfödning av stambokförda avelsdjur av rasen Angus. Idag har de ca 60 djur men siktar på att utöka.

Harparboda gård erhöll Adolf Lindgrens Jordbrukspris 2023 med en prissumma på 100 000 kr för deras projekt med att återta och låta djur beta på förskogad, igenväxt och lågproduktiv mark. De arbetar för att vårda och återskapa beten och naturbetesmarker genom att återta och nyttja den förskogade marken.  Den högproduktiva åkermarken kan istället användas för att odla mer mat för human konsumtion. Harparboda gård bidrar till ett öppet landskap i en glesbygd där både naturvärden och kulturmiljövärden vårdas. Med ett stort driv och målmedvetenhet har Edla och Joakim som unga entreprenörer bidragit till hållbarhet på många olika sätt.

423105686_7808520642510379_2403215012010939590_n
Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.