Gärsta gård

Gärsta Gård

Mottagare av bidrag till Jordbrukare 2019

Vilka är ni?

Vi är två bröder, Erik och Anders Jönsson, som driver Gärsta Gård i Täby utanför Örebro.

 

Vad gör ni?

På gården produceras spannmål och energiskog. I företaget ingår också elproduktion från sol, vind och vatten. Eriks och Anders far Sven Jönsson började plantera energiskog redan 1987 och 1997 sålde han sina första snöstörar. Idag levererar man de miljövänliga snöstörarna över hela landet. De tillverkas av Salix som är ett snabbväxande trädslag. Dessa är ett alternativ till de vanliga snöstörarna som är av plast. Tyvärr råkande man ut för en brand sommaren 2018 och den dåvarande tillverkningslokalen brann ned.  2019 sökte och fick man  bidrag från Adolf Lindgrens stiftelse för byggnation av en ny lokal kallad ”Pinnbod”.

 

Vad har bidraget betytt för er?

Bidraget från Adolf Lindgrens stiftelse har gjort att vi har kunnat återuppbygga den lokal som brann ned och fått möjlighet att ytterligare effektivisera vår produktionskedja. Vi är stolta över att kunna fortsätta leverera snöstörar som ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ till de traditionella.

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.