Jordbrukare

JORDBRUKARE

Ur stiftelsens stadgar:
Stiftelsen har till ändamål att efter de närmare bestämmelser, som nedan anges, lämna understöd:
1) till utövare av mindre och medelstora jordbruk fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare inom Örebro län, varvid huvudsyftet skall vara, dels att belöna utmärkta prestationer inom yrket och därigenom sporra andra till efterföljd, dels att med tillämpning av grundsatsen hjälp till självhjälp, understödja dugande sådana näringsidkare i strävandet att produktivt förbättra och rationalisera sin rörelse;
2) till allmännyttig verksamhet avseende Örebro län.

Gärsta Gård – mottagare av bidrag till Jordbrukare 2019

Läs om de två bröder, Erik och Anders Jönsson, som driver Gärsta Gård i Täby utanför Örebro.  Där de tillverkar miljövänliga snöstörarna som säljs över hela landet. Snöstörarna tillverkas av Salix som är ett snabbväxande trädslag. Dessa är ett alternativ till de vanliga snöstörarna som är av plast.

Läs vad bidraget har hjälpt dem med »

Julsta Gård – mottagare av bidrag till Jordbrukare 2021

Läs mer om när stiftelsen var och hälsade på Niklas Petterson på Julsta Gård utanför Kumla. Niklas driver en gård med mjölkproduktion och spannmålsodling och har satsat på en toppmodern anläggning som vi fått möjligheten att besöka.

Läs vad bidraget har hjälpt dem med »

Allmänt om bidrag till Jordbrukare

Just nu (2021-12-17) håller vi på med en utredning om att uppdatera riktlinjerna för bidrag till Jordbrukare. De kriterier som ni kan läsa i nedanstående avsnitt kan därför komma att ändras innan kommande ansökningsperiod. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information.

Bidraget betalas ut en gång per år och ansökningstiden brukar normalt vara i februari. År 2022 är ansökningstiden 1-30 april.
Bidragssumman är för närvarande max 100 000 kr. Den sökandes egeninsats ska vara minst 25 % av den beräknade totalkostnaden.
Inkomna ansökningar behandlas löpande och beslut fattas av styrelsen på mötet i början på juni.

Exempel på investeringar som man kan söka bidrag för är:

 • Uppförande av ändamålsenliga ekonomibyggnader
 • Inköp av avelsdjur
 • Inköp av maskiner, redskap, utsäde o.d.
 • Utförande av nyodling eller åtgärder som förbättrar jord, bete eller markförhållanden
 • Åtgärder som främjar fiske, hemslöjd, höns- och biskötsel samt fruktodling och annan trädgårdsodling.

Vem kan söka

 • För att vara behörig ska den sökande bo och verka i Örebro Län.
 • Bidrag ges till mindre och medelstora jordbrukare samt andra jämförbara näringsidkare.
 • Bidrag ges till produktiva förbättringar och/eller rationaliseringar av rörelsen.
 • Bidrag ges inte till redan utförda investeringar.
 • Bidrag ges inte till start av ny verksamhet.
 • Bidrag ges inte till verksamhet som anses vara hobbyverksamhet
 • Bidrag kan sökas på nytt tidigast efter 3 år. Gäller för de som beviljats bidrag.

Dokument och intyg
Till ansökan ska bifogas personbevis, både på den sökande och på dennes sambo/partner om sådan finns. Bifoga även registreringsbevis. Om företaget är registrerat hos Bolagsverket hämtar man det där. För enskilda firmor som inte är registrerade hos Bolagsverket skicka med ett registreringsbevis från Skatteverket. Bifoga din senaste inkomstdeklaration.
I ansökan gör du också en  beskrivning av dig själv och din verksamhet och det projekt du söker bidrag för.

Meddelande om beslut
Beslut fattas av styrelsen och meddelas via den mailadress som du angett i din ansökan. Svar skickas till både de som beviljats och till de som inte beviljats bidrag. Bidraget betalas ut efter att den sökande inkommit med faktura eller annat underlag som styrker betalningen. Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Vi har tyvärr inte möjlighet att lämna motivering till beviljning eller avslag.

Ansökan (Stängd)»

Skapa konto i vårt ansökningssystem

Så skapar du konto 
Det första du skall göra är att skapa ett konto. När kontot är skapat kommer du att få en “Min sida”. Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. Ditt konto är skapat när du fått ett verifieringsmail , där du ska verifiera din mailadress. Ibland händer det att verifieringsmailet hamnar i skräpposten. Titta så det inte har hamnat där om du inte hittar det i din inkorg.

Ny ansökan
Välj ”Ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

Lämna in ansökan
Fyll i din ansökan steg för steg med den information du tidigare förberett. Du kan avbryta och logga in vid ett senare tillfälle för att färdigställa den. När du är klar klickar du på ”Lämna in ansökan”. När du lämnat in kan du inte ändra något i din ansökan. Du kan nu gå tillbaka till din sida för att titta på de ansökningar du lämnat in.

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.